Introducing Bitrefill Rewards

Bitrefill Rewards is Bitrefill’s very own Sats-back customer rewards program. Every Bitrefill account holder will now earn a minimum 1% of the total purchasing price, back in Satoshis, every time they use Bitrefill to purchase gift cards and mobile refills. These rewards can be accumulated and used towards future purchases.

What are my Bitrefill rewards good for?
You can use your accumulated Sats to purchase gift cards and mobile refills directly with your rewards balance earnings, or you can also use your rewards balance earnings to combine with your existing Bitcoin, or USD/EUR balance, to purchase gift cards or mobile refills.

Rewards làm việc như thế nào?

1.Sign up for a Bitrefill account or log in to an existing account. It only requires a valid email address!
2.Use Bitrefill, as normal, and earn Sats-back with Bitrefill Rewards, instantly, as you buy your favorite gift cards, digital vouchers, and mobile refills.
3.You’ll see the Satoshis you’ve earned, automatically begin accumulating in your rewards balance, within your account, with every purchase.

You can now use these Sats towards future purchases on thousands of gift cards and mobile refills in our product catalog, available worldwide.

You can use your rewards earnings to make purchases on their own, or combined with your existing account balance.
Cộng đồng Bitrefill đã và đang yêu cầu Bitrefill reward và chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đem lại cho bạn phần thưởng xứng đáng. Với Bitrefill Rewards, từ nay bạn sẽ nhận được 1% giá trị thẻ quà tặng; phiếu voucher điện tử, thẻ cào điện thoại ngay sao khi hoàn thành giao dịch mua.

Mỗi Satoshi đều được cộng vào ví phần thưởng của bạn. Nếu bạn hỏi chương trình quà tặng nào từ chúng tôi, chúng tôi trả lời rằng đấy chính là Bitrefill Rewards

Try it Today!

Bắt đầu

*Some Terms and Conditions apply, see here.