Liên kết đến Lightning Node của bạn

Các Nodes hàng đầu

Bảng này chứa danh sách các đồng nghiệp được xếp hạng hàng đầu của Bitrefills Lightning Node cho biết lượng lớn lưu lượng Lightning đến từ đâu. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem ai có số lượng nhiều nhất trong một thời gian và sắp xếp theo số tiền "Đã nhận" bằng Bitcoin hoặc số lượng "Thanh toán".

Note: Lightning payments can use multiple hops through different nodes to get to us. In those cases we only have info about the last hop, and that is the info that we use here.