Skip to content
Яндекс.Плюс Russia

Яндекс.Плюс

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Яндекс.Плюс. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇷🇺 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Russia

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.

    Правила использования:

  1. Обо всех преимуществах Яндекс.Плюса можно узнать на странице https://yandex.ru/support/plus/
  2. Вы можете подарить сертификат себе или любому другому человеку. Сертификат с промокодом внутри приходит на электронную почту или в смс.
  3. Промокод предоставляет доступ к преимуществам подписки Плюс на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Активировать промокод можно на странице https://plus.yandex.ru/gift/ Подробная инструкция — на странице https://yandex.ru/support/plus/promocode.html/
  4. Активируя промокод, вы соглашаетесь с Условиями подписки Яндекс.Плюс, с полным текстом которых, вы можете ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
  5. Сертификат действует в течение всего срока действия установленном на сертификате со дня приобретения — в этот период нужно активировать промокод.
  6. Сертификат нельзя вернуть или обменять на его денежный эквивалент.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk