Skip to content
Cứu giúp
Virgin Mobile
Virgin Mobile

Virgin Mobile Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Virgin Mobile. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 500 CLP
 • 1000 CLP
 • 1500 CLP
 • 2000 CLP
 • 3000 CLP
 • 4000 CLP
 • 5000 CLP
 • 5500 CLP
 • 6000 CLP
 • 7000 CLP
 • 8000 CLP
 • 8500 CLP
 • 9000 CLP
 • 10000 CLP
 • 11000 CLP
 • 12000 CLP
 • 13000 CLP
 • 14000 CLP
 • 15000 CLP
 • 16000 CLP
 • 17000 CLP
 • 18000 CLP
 • 19000 CLP
 • 20000 CLP
 • 21000 CLP
 • 22000 CLP
 • 23000 CLP
 • 24000 CLP
 • 25000 CLP
 • 35000 CLP
 • 45000 CLP
 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
Số điện thoại để nạp tiền
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia