Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng VIPshop
VIPshop

Thẻ quà tặng VIPshop

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về VIPshop với Crypto. Mua VIPshop Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China
 • 100 CNY

 • 200 CNY

 • 500 CNY

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

唯品卡是唯品会为回馈广大会员推出的专属购物卡,可用于在唯品会官网(www.vip.com)下的所有订单(全球特卖的商品暂不支持),暂不支持移动端使用,是佳节馈赠、自我犒赏的最佳礼品。
 1. 登陆唯品会官方网站www.vip.com账户,点击账户名进入账户管理
 2. 在【我的资产】栏点击【卡券管理】
 3. 在【卡券激活】栏选择【礼品卡】或【唯品卡】输入对应卡密后点击【激活】即绑定成功,绑定成功后即可查看卡密余额与使用期限
 4. 会员在选购商品,进入结算中心填写订单时可点击“使用优惠券”
 5. 选择礼品卡进行抵扣商品金额,不能抵扣运费。

 1. Log in "my VIP account" at www.vip.com
 2. Select "Card & Coupon Management"
 3. In the area "Card & Coupon Activation" click "Coupon Discount" to select "VIP Gift Card". Enter the gift card password and click the activation button to activate.
 4. Select the products to buy, click "Settlement".
 5. Complete shipping details and select payment method "Pay via VIP Gift Card".
1. 唯品卡可用于在唯品会官网(www.vip.com)下的所有订单(全球特卖的商品暂不支持)。
2. 唯品卡暂不支持移动端使用。
3. 唯品卡可以抵扣运费,一张唯品卡可以多次使用,亦可以叠加使用,没有消费限额。
如果当次消费金额超过唯品卡余额,不足部分顾客可使用其他支付方式支付。
4. 唯品卡需在有效期内激活,激活之后3年有效,请在有效期内使用,过期作废。
5. 购买唯品卡时可开取发票,使用唯品卡下单时,唯品卡支付部分不再开发票。
6. 唯品卡不可以和代金券或礼品卡一起使用。
7. 发生退货时,使用唯品卡支付的部分原路退回至您的唯品卡账户,唯品卡不支持提现。
8. 唯品卡一旦激活,只能在激活账户使用,不能跨账户使用。

线下门店:
杭州罗森、江阴罗森、宁波罗森、镇江罗森、无锡罗森、北京物美、天津物美、广州OK、天津大方、西安全购、浙江易捷、每一天,深圳天虹、大连罗森,南京苏果,成都7-11,北京电渠,内蒙古利客,南昌乐豆家,浙江十足,海南新生,华南7-11,重庆7-11,大连锦江之星,华冠。

温馨提示:
1. 唯品卡不记名,不支持挂失,唯品会不对唯品卡的丢失和被窃负责。请您务必妥善保管唯品卡及激活码,以免造成损失。
2. 如果客户通过不正当手段获得唯品卡,唯品会有权利关闭此客户账户,或要求客户通过其他方式支付。

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

VIPshop không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một VIPshop thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại VIPshop.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số VIPshop thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn VIPshop thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được VIPshop mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một VIPshop thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong China thường mua là JD, Walmart, Tmall Supermarket, Suning App Store & iTunes. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.