Skip to content
Cứu giúp
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

Vi
Vi

Vi Nạp tiền

Rating: 4.6 - 8 reviews

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Vi. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • ₹10

 • ₹19

 • ₹20

 • ₹30

 • ₹50

 • ₹58

 • ₹98

 • ₹99

 • ₹100

 • ₹118

 • ₹129

 • ₹149

 • ₹179

 • ₹199

 • ₹209

 • ₹219

 • ₹249

 • ₹269

 • ₹298

 • ₹299

 • ₹327

 • ₹329

 • ₹359

 • ₹399

 • ₹409

 • ₹418

 • ₹459

 • ₹475

 • ₹479

 • ₹500

 • ₹537

 • ₹539

 • ₹599

 • ₹601

 • ₹719

 • ₹839

 • ₹901

 • ₹1000

 • ₹1449

 • ₹1799

 • ₹2899

 • ₹3099

 • ₹5000

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

avatar5
Aakash2022-04-04
Blazingly Superfast Delivery
avatar0
Nibbu2020-11-22
Please Include Vi India New 351 INR Plan
avatar1
good service2020-10-04
got recharge as soon as payment was successful
avatar5
Myname2022-08-27
avatar1
Insane !2021-12-13
avatar2
Durgesh2021-11-10
avatar2
Darklity2021-06-06
avatar0
Best website2021-02-02

Cơ chế hoạt động của refills

Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp tiền.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình.

Các câu hỏi thường gặp

Vi does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround that allows you to top up your smartphone with Bitcoin or other cryptocurrencies.
A mobile airtime top-up should be added to a phone number within a few seconds to minutes. Sometimes, there may be a small delay on the part of the mobile operator, but rest assured, we will send you an email confirmation as soon as your top-up has been processed successfully.
Some alternatives that customers consider in India usually are Jio Bundles, Airtel, BSNL, Vodafone MTNL. You can find many other options by visiting the phone refill section on our website.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.