Skip to content
U Mobile Malaysia

U Mobile

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 15 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên U Mobile. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

U Mobile is a data-centric and multiple award-winning mobile data service company in Malaysia.
avatar4
Xxx2021-09-28
Faster
avatar3
ulego2021-09-25
good services please add bsc network for lower fee
avatar5
Ahmad2021-08-30
Easy to use and fast (Refill Prepaid)
avatar3
Eddey2021-02-12
Good service... I love u bitrefill
avatar0
Bitcoin user2021-01-21
Very fast and easy. No need to use local money.
avatar4
patrick2020-11-28
wonderful service, great to use crypto !! I only got credited 26myr though.
avatar5
Azim2020-10-26
nice laju
avatar1
alu2020-07-30
Paid with litecoin, total fees = 1.5MYR took a few minutes to get credited on UMobile balance. P E R F E C T !!!
avatar5
Mr.Ry2020-07-06
It super easy and flexibility to use ecurrency
avatar5
Shahrul2018-10-13
Fast Service and Hassle Free... Keep up the good service
STRICTLY NO REFUND AND/OR VOID FOR THIS TRANSACTION.

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk