Ultra Mobile USA

Ultra Mobile

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Ultra Mobile. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

Tối thiểu 11 USD Tối đa: 101 USD
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Ultra Mobile charges an extra $1 fee on every recharge
Ratty2017-07-14
I actually got a person to reply when opening a support ticket, and they gave me a refund when it didn't work (was carrier's fault). It worked on the 2nd try. bitrefill is legit!

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia