Tmall

Tmall

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Tmall. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

Chọn số lượng

This product is currently out of stock… :(
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

  1. 本卡在绑定淘宝账号后可在天猫超市购物使用,天猫超市网址:https://chaoshi.tmall.com/
  2. 在天猫超市购物结算时,将优先使用本卡进行支付。
  3. 本卡有效期为购卡之日起36个月,具体到期时间及余额可登录电脑端账户页面查询。查询网址:https://chaoshi.tmall.com/gift-card.htm
  4. 本卡为不记名卡,不挂失,不可提现。使用时请遵守《享淘卡章程》的相关规定。
ENGLISH
  1. Combine your Tmall Xiangtaoka with your Taobao account to purchase products from https://chaoshi.tmall.com/
  2. Make payment with your Tmall Xiangtaoka upon checkout
  3. Tmall Xiangtaoka shall be valid for 36 months from the date of activation. Please visit https://chaoshi.tmall.com/gift-card.htm to check expiration date and balance
  4. Tmall Xiangtaoka are unregistered cards, may not be declared lost, or exchanged for cash. Please refer Tmall Xiangtaoka Rules for more details
天猫超市为广大网购消费者提供进口食品、食品饮料、粮油副食、美容洗护、家居用品、家庭清洁、母婴用品等所有生活必需品,商品品质100%保证。随时随地,轻松用手机或鼠标逛超市,生活快消品一次性购齐,不用排队、送货上门,还提供7天无理由退货服务。天猫超市,让生活更简单。

ENGLISH
Tmall online supermarket offers everyday essentials to customers. Anywhere, anytime, all your need in daily life is just a click away.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp