TIM Italy

TIM

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên TIM. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (6)

Excellent service!2021-03-05
Excellent service! My money arrived in few minutes! Thank you :D Servizio eccellente! I miei soldi sono arrivati in pochi minuti! Grazie :D
www.nozama.me2020-07-20
molto comodo, ho ricaricato TiM con Ethereum
Bengoa2019-11-28
Fast delivery, for some reason no SMS from the carrier, but new balance was displayed in the MyTIM App
Souheyel2017-12-24
This is the most perfect refill service ever! good job guys <3
Marco Randi2017-02-17
Five stars because this service is very efficienty and more fuctional for my telephone provider. Thank you to Bitwala
DavideFisa2020-09-09

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia