Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Tigotà
Tigotà

Thẻ quà tặng Tigotà

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Tigotà với Crypto. Mua Tigotà Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
 • €10

 • €25

 • €50

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

The Tigotà Gift Card is valid for 12 months and can be used in several solutions and can be combined.Tigotà is your beauty shop and clean, the ally that helps you take care of your world: the family, the house, yourself!To use your Gift Card, print it and present it at the cash desk of one of the Tigotà shops.For information visit www.tigota.it
The gift card can be redeemed online and in stores.
1. The Tigotà gift card can be used at all participating Tigotà stores and in the online shop.
2. The Tigotà gift card can be used for multiple purchases, until the contained value is completely exhausted.
3. It can be combined in the shop up to a maximum number of 10 cards; Online gift cards cannot be combined.
4. If the gift card is lost, stolen or damaged, the card cannot be blocked and no responsibility can be attributed to Tigotà.
5. It cannot be recharged and does not give the right to cash refunds for the contained amount.
6. After the expiry date, the card can no longer be used nor will the bearer be entitled to any form of reimbursement of the residual credit.
 
1. La carta regalo Tigotà è utilizzabile presso tutti i negozi Tigotà aderenti e nello shop online.
2. La carta regalo Tigotà può essere utilizzata per più acquisti, fino ad esaurimento del valore contenuto.
3. Può essere combinato in negozio fino ad un numero massimo di 10 carte; Le carte regalo online non sono cumulabili.
4. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della carta regalo, la carta non può essere bloccata e nessuna responsabilità può essere imputata a Tigotà.
5. Non è ricaricabile e non dà diritto a rimborsi in denaro per l'importo contenuto.
6. Decorsa la data di scadenza, la carta non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad alcuna forma di rimborso del credito residuo.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Tigotà không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Tigotà thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Tigotà.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Tigotà thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Tigotà thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Tigotà mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Tigotà thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Italy thường mua là Amazon.it, Zalando, Idea Shopping, IKEA Nike. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.