Skip to content
Tesco Mobile PIN United Kingdom

Tesco Mobile PIN

1% Tiền thưởng

Bitrefill's Tesco Mobile refill allows you top up mobile minutes and data with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

🇬🇧 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở United Kingdom

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Discover Tesco Mobile for the best deals on the latest mobile phones. Browse our SIM only deals, pay monthly phone contracts & pay as you go plans online

You can log into My Tesco Mobile and under the Details tab on the left hand menu, you will find both the PIN code and the PUK code for your SIM card. You can also log into the My Tesco Mobile App for Android or Apple and under Personal Details, you will find both the PIN code and the PUK code for your SIM card.

Tesco's Terms and Conditions can be found at this link

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk