Telekom Romania

Telekom

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Telekom. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

Tối thiểu 4 EUR Tối đa: 194 EUR
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Important: Orders in Romania are subject to a local VAT tax of 19%

Gabriel2017-02-27
I sent an order of 15 Euro credit and I received just 13.
Mihai2017-01-20
Super fast and very handy if for example its cold outside lol or you don't have any funds on your credit card ! Recommended ! Thank you.

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia