Skip to content
Cứu giúp
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

Tanishq
Tanishq

Thẻ quà tặng Tanishq

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về Tanishq với Crypto. Mua Tanishq Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở India
 • ₹500

 • ₹1000

 • ₹2000

 • ₹5000

 • ₹10000

 • ₹20000

 • ₹40000

 • ₹60000

 • ₹80000

 • ₹100000

 • ₹120000

 • ₹140000

 • ₹160000

 • ₹180000

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Ask any woman and you will get the same answer women love to shop for jewelry. What greater joy than to be able to shop atTanishq, with the Tanishq gift voucher tucked safely into their purse? You can give this incredible joy to the women in your life by buying a Tanishq gift voucher today.

Tanishq is a dream-come-true jewelry retail store, brought to us by Titan & Co. Whether one plans a jewelry purchase for oneself or to gift someone, Tanishq is a name that comes instantly to mind. The Indian jewelry market was largely fragmented when Tanishq made its entry. Today, Tanishq is one of the premier trusted jewelry brands in India, offering the highest quality, conflict-free diamonds set in pure gold or platinum. Tanishq has won many awardsfor its incredible designs, and has become a globally recognized brand. What?s great about Tanishq is that there?s something for everyone, no matter what one?s budget is.


 • Passport
 • Driving License
 • Voter ID Card
 • Aadhar Card
 •  This Voucher is valid only for the purchase of Tanishq Products from authorized Tanishq showrooms. 2. This Voucher is only entitled to a credit to the extent of the face value of the voucher.
 •  If the value of the purchase is less than the value of the Voucher, the balance is non-refundable.
 •  This Voucher is valid only the month and year mentioned on the Voucher.
 • No replacement or compensation is permissible for lost or mutilated or defaced Voucher.
 • Voucher can be combined with other ongoing offers at Tanishq stores.
 • Customers are required to bring along Photo ID proof (with address) for redeeming the Gift Voucher. Below mentioned ID proofs will be Valid ?
 •  Multiple Gift Vouchers CAN be used in one bill.
 • Gift Vouchers CAN be clubbed with any ongoing sales.
 • Gift Vouchers CANNOT be used Online.
 • Gift vouchers are not applicable to the GOLD COIN
 • Gift vouchers validity can not be extended once expired.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Tanishq không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Tanishq thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Tanishq.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Tanishq thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Tanishq thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Tanishq mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Tanishq thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong India thường mua là Tanishq Gold Coin, Decathlon, Croma, More Lifestyle. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.