Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Tanishq Gold Coin
Tanishq Gold Coin

Thẻ quà tặng Tanishq Gold Coin

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về Tanishq Gold Coin với Crypto. Mua Tanishq Gold Coin Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở India
 • ₹500

 • ₹1000

 • ₹2000

 • ₹5000

 • ₹10000

 • ₹20000

 • ₹40000

 • ₹60000

 • ₹80000

 • ₹100000

 • ₹120000

 • ₹140000

 • ₹160000

 • ₹180000

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Tanishq is a dream-come-true jewellery retail store, brought to us by Titan and Co. Whether one plans a jewellery purchase for oneself or to gift someone, Tanishq is a name that comes instantly to mind. The Indian jewellery market was largely fragmented when Tanishq made its entry. Today, Tanishq is one of the premier trusted jewellery brands in India, offering the highest quality, conflict-free diamonds set in pure gold or platinum. Tanishq has won many awards for its incredible designs, and has become a globally recognized brand. What great about Tanishq is that there is something for everyone, no matter what one budget is.
Check the outlet locator for a Tanishq outlet near you that accepts this voucher.
Order your preferred products.
Show your voucher at the time of billing to redeem.
Multiple Gift Cards (Vouchers) CAN be used in one bill.
Gift Cards (Vouchers) are ACCEPTED at only listed Tanishq outlets [Outlet locator - https://www.gyftr.com/tanishq].
Gift Cards (Vouchers) CANNOT be used online.
1. For Value and Expiry Check of Tanishq EGV/ Plastic gift cards, SMS - TNQBAL to 8861208222.
2. This Gift Cards (Vouchers) is valid only for the purchase of Tanishq products from authorized Tanishq showrooms across India.
3. This Gift Cards (Vouchers)is only an entitlement to credit to the extent of the face value of the voucher code and is non encashable, and non-refundable at any circumstances.
4. If the value of the purchase is less than the value of the voucher code, the balance is non-refundable.
5. This Gift Cards (Vouchers) can be used for one-time redemption only.
6. No replacement or compensation is permissible for lost or mutilated or defaced voucher code.
7. This Gift Cards (Vouchers) is valid for 6 months from the date of issue and cannot be revalidated.
8. This Gift Cards (Vouchers) is not a legal tender.
9. Expired Gift Cards (Vouchers) will not be accepted for redemption.
10. End purchase value at the time of redemption must be more than or equivalent to face value/s of Tanishq Gift Voucher code.
11. End Users will be charged as per prevailing Gold Rate/Silver Rate/ Store Prices alone with Making charges and Tax.
12. Tanishq Gift Cards (Vouchers) code is one form of Money and has no relation with prices of Jewellery.
13. The end user can avail the prevailing offer in Tanishq Boutique at the time of redemption.
14. Validity cannot be extended once expired.
15. No returns and no refunds on gift cards.
16. For more information and entire details about terms and conditions visit the website www.tanishq.co.in

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Tanishq Gold Coin không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Tanishq Gold Coin thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Tanishq Gold Coin.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Tanishq Gold Coin thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Tanishq Gold Coin thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Tanishq Gold Coin mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Tanishq Gold Coin thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong India thường mua là Tanishq, Croma, Hindustan Petroleum, More Decathlon. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.