SUNLIGHT

Spend Bitcoin or altcoins on SUNLIGHT. Pay with Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin or Ethereum. Instant email delivery and over 130.000 happy customers. Start living on crypto!

Select amount

Tối thiểu 500 RUBTối đa: 50000 RUB
  • Instant delivery

  • Fast, Private, Safe

Description

This is a gift card product. We will provide you with a gift code and instructions for how you apply the code.

Terms & Conditions

Воспользоваться ЭПС вы можете, предъявив его распечатанную версию на листе А4 в любом из магазинов розничной сети SUNLIGHT.

С правилами использования ЭПС можно ознакомиться на сайте www.sunlight.net и по телефону 8 800 775 22 22.

Предъявляя ЭПС в розничном магазине SUNLIGHT, Вы соглашаетесь с Положением «Об Электронных подарочных сертификатах ювелирной сети SUNLIGHT».

Срок активации сертификата 2 рабочих дня!

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 750 dịch vụ