Suning

Suning

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Suning. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

Chọn số lượng

Gift Modal

Purchase as gift

Suning

Suning

100 CNY

 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

 1. 苏宁卡在线上苏宁易购商城(https://www.suning.com/),线下苏宁易购门店、苏宁超市、苏宁红孩子、苏宁小店、苏宁易购直营店均可使用,仅限购买苏宁自营商品。
 2. 苏宁卡为不记名卡、不计息、不兑换现金、遗失不补。
 3. 苏宁卡凭卡号及密码使用,请妥善保存,避免因密码遗失、泄露等带来个人损失。
 4. 苏宁卡可永久、多次使用。
 5. 更多帮助及规则请登录苏宁卡网站(https://ka.suning.com/)查询,具体以网站公布为准。
ENGLISH
 1. Suning Card is usable online on Suning Tesco Mall (https://www.suning.com/) and offline in Suning Tesco store, Suning Supermarket, Suning Red Kids, Suning Store, Suning Tesco Direct Store. Only available for purchase of Suning self-operated goods
 2. Suning Card is an unregistered card, does not bear interest, cannot be exchanged for cash, and does not make up for it
 3. Suning Card is used with the card number and password. Please keep it properly to avoid personal loss caused by lost or leaked password
 4. Suning Card can be used permanently and repeatedly
 5. For more help and rules, please visit the Suningka website (https://ka.suning.com/), which is subject to the website announcement
苏宁易购线下连锁网络覆盖海内外,拥有苏宁易购广场、苏宁云店、苏鲜生、苏宁红孩子、苏宁极物、苏宁汽车超市、苏宁易购直营店、苏宁小店等业态,自营创新互联网门店和网点超10000家,稳居国内线下连锁前列;苏宁易购线上通过自营、开放和跨平台运营,跻身中国B2C市场前三,且在主流电商中增速领先。

ENGLISH
Suning covers over 10,000 locations throughout China and ranks amongst the top three in China's B2C ecommerce.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp