Skip to content
Suning China

Suning

Tiêu biểu
1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 1 reviews

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Buy Suning giftcard with Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies. Suning is one of the largest online retailers in China that offers electronics, mobile phones, computers, groceries, household items, fashion, baby products and overseas products.

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Suning is one of the largest online retailers in China that offers electronics, mobile phones, computers, groceries, household items, fashion, baby products and overseas products.

  1. Enter ka.suning.com or mobile phone to log into Suning Tesco and search for Suning Card. New users need to register and log in
  2. Click on "My account" on the homepage, enter my Suning card, click "Tie Card/Exchange", enter the card number of the Suning Card, and complete the binding of the card to the Suning Tesco member account
  3. After the binding is successful, choose to use Suning Pay on the order submission page, then click to expand ‘use Suning card/VIP card’, then click on confirm to use Suning card
  4. When you shop, use Suning Tesco APP/Suning Financial APP payment code to choose payment with Suning Card
avatar1
sofa2021-09-05
very very good , I like it

可用于购买苏宁自营大小家电、手机数码、家居建材、服装百货、超市日用、生鲜粮酒、母婴玩具活等百万余种商品。苏宁卡仅支持购买“苏宁自营”商品。“苏宁自营”商品指苏宁易购商城“全部商品分类”页中的“苏宁服务”类别,商品详情页明确有“苏宁自营”标识且发票由苏宁提供的商品,但苏宁海外购自营、出版物、苏宁体育公司产品、投资金银类、第三方卖家商品及合约计划、充值缴费、机票、酒店、彩票、团购、闪拍、预售、抢购、定金团等部分团购抢购类营销活动及虚拟产品不在此内。

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk