Spotify

Spotify

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Spotify. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Thẻ quà tặng này sẽ chỉ hoạt động cho các khách hàng hiện đang ở USA

Chọn số lượng

Gift Modal

Purchase as gift

Spotify

Spotify

10 USD

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Give the gift of Spotify Premium to family and friends (or even enemies).

Gift cards are valid for 12 months from date of purchase.

They're not redeemable in conjunction with other discounts or promotions, such as Premium for Family, Premium for Students, or trial offers.

Spotify gift cards can only be redeemed on Spotify accounts registered in the same country where they were purchased via Spotify Redeem Link

These gift cards are NOT redeemable for family accounts

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp