Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Spar Hypermarket
Spar Hypermarket

Thẻ quà tặng Spar Hypermarket

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về Spar Hypermarket với Crypto. Mua Spar Hypermarket Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở India
 • ₹100

 • ₹200

 • ₹500

 • ₹1000

 • ₹2000

 • ₹4000

 • ₹6000

 • ₹8000

 • ₹10000

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

SPAR Hypermarket is part of Dubai based Landmark Group company. SPAR, headquartered in Bangalore, is one of the largest hypermarket operators in India with PAN India presence having 18 stores & Expanding rapidly. Being a hypermarket we stock nearly 40,000 products in our stores across all the categories like Fruits & Vegetables, Grocery, Staples, Fish & Meat, Home & Living, Stationary, Toys, Personal care, Apparels, Electronics & Appliances etc. Freshness, Quality, Service & Value for money are SPAR’s core principles.
1. Check the outlet locator for a Spar Hypermarket outlet near you that accepts this Gift Card (Voucher).
2. Order your preferred products.
3. Show your Gift Cards (Vouchers) at the time of billing to redeem.
* This E- Gift Card is Valid for one year from the date of issue.
* This E- Gift card comes with a convenient denomination of Rs.100/-, Rs.250/-, Rs.500/- & Rs.1000/-
* This E-Gift Card is redeemable ONLY at SPAR Hypermarkets Stores within India. For store locator, log on to http://sparindia.org.in/locations/
* This E-Gift card is not redeemable on Liquor and/or Tobacco products.
* This E-Gift Card cannot be exchanged for cash either in full or part.
* This E-Gift Card shall be redeemed only once & in full value.
* No refunds / credit note shall be issued for unused part of the E-Gift card.
* Should the purchase value exceed the value of the E-Gift Card, the differential value should be paid by the bearer of the E-Gift Card.
* Protect the E-Gift card number and PIN to avoid misuse.
* No replacement / compensation is permissible/payable for lost E - Gift Card.
* Max Hypermarkets reserves the right to alter any / all the terms and conditions of this E - Gift Card any time without prior notice.
* Any dispute shall be referred to Max Hypermarkets India Pvt. Ltd. (The Company) and the decision of the Company shall be final.
* All disputes are subject to Bengaluru Jurisdiction
* For balance enquiry and expiry SMS GCBAL with the 16-digit card number to +919551106677 or visit any SPAR Hypermarket.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Spar Hypermarket không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Spar Hypermarket thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Spar Hypermarket.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Spar Hypermarket thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Spar Hypermarket thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Spar Hypermarket mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Spar Hypermarket thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong India thường mua là Hindustan Petroleum, Croma, Tanishq, Decathlon More. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.