Smartcell PIN

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Smartcell PIN. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇳🇵 This gift code may only work in Nepal

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Description

Orders in Nepal are subject to a local VAT tax of 2%

Bitrefill làm việc như thế nào?

1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

2.Thanh toán bằng Bitcoin or altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin or altcoins
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia