Skip to content
Cứu giúp
SmartCell Nepal
SmartCell

SmartCell Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 5 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên SmartCell. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Orders in Nepal are subject to a local VAT tax of 2%
avatar0
ButtThunder2021-01-02
Bought this for a friend. Worked perfectly as the pay was instant.
avatar4
pradeep basel2020-12-30
awesome........love this site easy instant recharge from btc
avatar0
Bshall2020-07-05
excellent platform..keep it up.
avatar0
Bibek acharya2019-03-29
Awesome site Try it
avatar1
Instant Topup2020-06-20

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia