Skip to content
Smartbox Italy

Smartbox

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Smartbox. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Smartbox Business Pass è il primo electronic voucher "griffato" Smartbox.
La Gift Card Smartbox permette di acquistare qualunque prodotto sul sito istituzionale www.smartbox.com/it. La Gift Card Smartbox permette di accedere a più di 78.000 attività ed è valida 12 mesi dal momento della sua emissione. E' possibile cumulare più Gift Card per il medesimo acquisto e se necessario pagare l'importo residuale mediante carta di credito. L'ammontare dell'acquisto verrà scalato dal credito del proprio Business Pass. Il cofanetto Smartbox scelto sarà consegnato entro 48 ore dalla richiesta.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk