Skip to content
Cứu giúp
Sky
Sky

Sky

Bitrefill's Sky bill pay service lets you pay your bill with bitcoin & crypto.

Referencia

Welcome to SKY, get to know our programming and start enjoying your favorite shows and series, important games and events.

Bills làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập id tài khoản

Nhập id tài khoản của bạn cho dịch vụ

gift_cards_step1
2.Chọn hóa đơn để thanh toán

Chọn hóa đơn cần thanh toán hoặc xác nhận các chi tiết

gift_cards_step2
3.Thanh toán bằng tiền điện tử

Trong hầu hết các trường hợp, thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút

refill_step3
4.Vậy là xong, hóa đơn của bạn đã được thanh toán

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, hóa đơn của bạn sẽ được thanh toán