Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Sisley
Sisley

Thẻ quà tặng Sisley

Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Trả về Sisley với Crypto. Mua Sisley Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
 • €25

 • €50

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Sisley è un marchio di forte personalità: sexy, non-convenzionale, con un’estetica di spinta contemporaneità, che lo rende immediatamente riconoscibile e apprezzato.
The gift card can be redeemed at all participating Sisley stores located in Italy.
1. Sisley gift cards can be used to make purchases in all participating Sisley stores located in Italy. The updated list of stores is available on giftcard.sisley.com/.
2. The Sisley gift card has a duration of 12 months from its issue.
3. It can be spent in a single solution, and can therefore be used for a single purchase on a minimum receipt equal to the face value of the gift card until it is completely used up and cannot be used to purchase additional Sisley gift cards.
4. For more information, visit giftcard.sisley.com/.
 
1. Le carte regalo Sisley possono essere utilizzate per effettuare acquisti in tutti i negozi Sisley aderenti situati in Italia. L'elenco aggiornato dei negozi è disponibile su giftcard.sisley.com/.
2. La carta regalo Sisley ha una durata di 12 mesi dalla sua emissione.
3. Può essere speso in un'unica soluzione, e quindi può essere utilizzato per un unico acquisto con uno scontrino minimo pari al valore nominale della carta regalo fino al suo completo esaurimento e non può essere utilizzato per l'acquisto di ulteriori carte regalo Sisley.
4. Per ulteriori informazioni, visitare giftcard.sisley.com/.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Sisley không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Sisley thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Sisley.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Sisley thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Sisley thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Sisley mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Sisley thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Italy thường mua là Amazon.it, Zalando, IKEA, Apple Idea Shopping. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.