Skip to content
Cứu giúp
Shell Brazil
Shell

Thẻ quà tặng Shell

1% Tiền thưởng

Rating: 4 - 1 reviews

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Shell. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Brazil
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
avatar1
OK it works now.2022-06-27
After 24h, the gift card has been activated.
Válido apenas para pessoa física com CPF. Para utilizar o Vale Shell Resgate Fácil Imediato como forma de pagamento, insira o seu CPF no ato pagamento. O crédito do seu Vale Shell Resgate Fácil Virtual poderá ser utilizado no valor parcial, total ou ainda complementar o pagamento com as formas disponíveis nos postos participantes. Este Vale Shell Resgate Fácil Imediato é ao portador e não é recarregável. Seu saldo não poderá ser cancelado, trocado, devolvido ou ser convertido em dinheiro. O Vale Shell Resgate Fácil Imediato é único e intransferível. Não é possível a transferência de saldo para outro CPF.

Validade: 90 dias a partir do resgate.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 4,500+ nhà cung cấp