Skip to content
Росинтер Russia

Росинтер

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Росинтер. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇷🇺 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Russia

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
  1. Электронный сертификат «Счастье Есть!» (далее «Сертификат») может быть использован для оплаты блюд/напитков исключительно в ресторанах сети «Росинтер». Список ресторанов-участников Вы найдете на сайте https://card.rosinter.ru/
  2. Сертификат действителен до даты указанной на самом сертификате (включая эту дату)
  3. По истечении срока действия Сертификата, денежные средства не возвращаются
  4. Сертификат используется единовременно, и засчитывается на полную сумму денежного эквивалента. Возврат наличных средств (сдача), либо перенесение неизрасходованной по Сертификату суммы на другие дни, не предусматривается
  5. Сертификат не может быть обменян на наличные средства, использован для покупки других карт сети, а также любых других целей, кроме оплаты блюд/напитков в ресторанах-участниках
  6. Риск утери Сертификата или разглашения его данных третьим лицам после приобретения Сертификата, несет лицо, осуществившее приобретение Сертификата
  7. Приобретение Сертификата подтверждает Ваше согласие с указанными выше правилами
  8. Сертификат не может быть совместно использован с программой лояльности «Почетный Гость»

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk