Reddit

Reddit

1% Rewards
Trực tuyến

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Reddit. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

Gift Modal

Mua dưới dạng quà tặng

Reddit

Reddit

Silver Award

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Buy Reddit Awards, for yourself or your fellow Redditor as a gift.

Silver Award: Shows a Silver Award on the post or comment.

Gold Award: Gives the recipient a week of Reddit Premium and 100 Coins. Shows a Gold Award on the post or comment.

Platinum Award: Gives the recipient a month of Reddit Premium, which includes 700 Coins for that month, and shows a Platinum Award on the post or comment.

Start by pasting the permalink to the post or comment you want to reward.
Note: With the new Awards system Reddit doesn’t allow gilding directly to a username anymore. You need to find a post or comment from that Reddit user instead.

We will send the Redditor a nice message saying who the gift was from. If you want to stay anonymous use an email address that doesn't identify you.

Select your cryptocurrency of choice and make the payment. As soon as we receive the payment, the Reddit Award will be instantly sent. Click here for instructions.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp