Skip to content
Cứu giúp
푸라닭
푸라닭

Thẻ quà tặng 푸라닭

1% Tiền thưởng

Trả về 푸라닭 với Crypto. Mua 푸라닭 Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇰🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở South Korea
 • 기프티카드 2만원권

 • 기프티카드 3만원권

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

[이용안내]
1. 결제 시 기프티카드를 제시해 주시기 바랍니다.
2. 기프티카드 금액에 한해서 상품을 구매하실 수 있습니다.
3. 구매금액 초과 시 차액을 지급하시면 추가 상품 구매가 가능합니다.
4. 잔액은 60% (단, 1만원권 이하는 80%) 사용 시 반환 가능하며 유효기간 연장도 가능합니다.
5. 프로모션(할인) 상품의 경우 할인금액 제외 후 잔액환불 됩니다.
6. 사용 유효기간 만료 시 잔액의 90%가 환불이 가능합니다. (할인받아 구매한 경우 중복 차감됨)
7. 잔액 환불은 스마트콘 (02-561-0671) 고객센터로 문의 부탁드립니다.
8. 본 상품은 포인트 적립이 불가합니다.
9. 기프티카드는 현금과 교환 불가합니다.
10. 상품금액이 쿠폰가를 초과할 시 쿠폰전액 사용 후 추가 결제로 진행 가능합니다.

[원산지정보]
- 닭고기(국내산)

[사용가능/불가매장확인]
https://www.giftsmartcon.com/puradak.jpgHow gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Các câu hỏi thường gặp

푸라닭 does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an 푸라닭 gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at 푸라닭.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital 푸라닭 gift card.
 1. Enter the amount you want the 푸라닭 gift card to have.
 2. Choose the cryptocurrency you want to use for payment, such as Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternatively you can pay using Binance Pay.
 3. Once your payment is confirmed, you will get your 푸라닭 gift card code.
Once you have purchased an 푸라닭 gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in South Korea usually buy are EMART, 앤티앤스프레즐, 치킨마루, Payeer Perfect Money. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.