Skip to content
Cứu giúp
Plus
Plus

Plus Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Plus. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 5 PLN

 • 10 PLN

 • 20 PLN

 • 30 PLN

 • 40 PLN

 • 50 PLN

 • 60 PLN

 • 70 PLN

 • 80 PLN

 • 90 PLN

 • 100 PLN

 • 110 PLN

 • 120 PLN

 • 130 PLN

 • 140 PLN

 • 150 PLN

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.