Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Pantaloons
Pantaloons

Thẻ quà tặng Pantaloons

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về Pantaloons với Crypto. Mua Pantaloons Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở India
 • ₹500

 • ₹1000

 • ₹2000

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

We live in a country that likes to celebrate its occasions by gifting. Pantaloons Gift cards makes gifting a joy for the receiver as much as for the shopper. You can gift them to your loved ones and be assured that they'll love treating themselves to their favourite things! Mission surprise and delight, completed.
This is a Pantaloons Insta Gift Voucher (GV) / Gift Card (GC) and would be accepted at listed outlets on all products except on Jewellery and on shop-in-shops. (For Outlet List, please visit www.gyftr.com/pantaloons )
Gift Vouchers CAN be used to buy discounted products.
Multiple Gift Vouchers CAN be used in one bill.
Gift Vouchers are ACCEPTED at all Listed Outlets.
Gift Vouchers CANNOT be used Online.
* This Electronic Gift Card (e-GC) is redeemable at all Pantaloons outlets across India.
* For list of Stores visit http://pantaloons.com/store/store-locator.
* This e-GC is not valid at shop-in-shops and on Jewellery.
* This E-Gift Card is redeemable only once and only by the bearer.
* This E-Gift Card needs to be used in full.
* This E-Gift Card is valid for a period of 12 months from the date of activation.
* In case the value of the merchandise exceeds the value of e-Gift Card, the difference shall be paid by the bearer.
* No refunds / credit note shall be issued for unused part of the E-Gift Card.
* Protect the E-Gift Card number and PIN to avoid misuse.
* Pantaloons shall not assume any liability in case the e-GC PIN gets stolen/compromised, Pantaloons shall neither replace the e-GC nor refund cash.
* Once the E-Gift Card is issued, Pantaloons will not entertain any request for cancellation.
* Any exchange by the bearer will be considered a valid discharge of Pantaloons' liability.
* Pantaloons reserves the right to alter any / all the terms and conditions of this E-Gift Card any time without prior notice.
* This e-GC has been issued subject to the terms of the Company.
* Litigation, if any, is subject to jurisdiction of courts in Mumbai.
* No returns and no refunds on gift cards, E-Gift Cards and gift vouchers shipped by woohoo.in.
* Please check the refund policy at http://www.woohoo.in/faq for further details.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Pantaloons không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Pantaloons thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Pantaloons.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Pantaloons thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Pantaloons thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Pantaloons mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Pantaloons thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong India thường mua là Croma, Tanishq, Hindustan Petroleum, Decathlon More. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.