Skip to content
Cứu giúp
PANDORA
PANDORA

Thẻ quà tặng PANDORA

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên PANDORA. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇷🇺 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Russia
 • 1000 RUB
 • 2000 RUB
 • 3000 RUB
 • 5000 RUB
 • 10000 RUB
 • 15000 RUB
 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
 1. Подарочный сертификат можно использовать в любом ювелирном салоне PANDORA розничной сети АО «ПанКлуб».
 2. Сертификат может быть использован один раз и не ранее, чем на следующий день после его приобретения.
 3. Если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала Подарочного сертификата, то разница доплачивается держателем Подарочного сертификата доступными способами оплаты покупок (доплата наличными, банковской картой).
 4. Весь номинал Подарочного сертификата используется при покупке товара единовременно и полностью.
 5. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного сертификата, то держатель сертификата вправе добрать товар на образовавшуюся разницу или больше с доплатой.
 6. Неиспользованный остаток денежных средств (разница номинала сертификата и суммарной стоимости выбранного товара) покупателю не возвращается и аннулируется.
 7. При утере сертификат не восстанавливается.
 8. Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента покупки.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 5,000+ nhà cung cấp