Pandora Plus

Pandora Plus

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Pandora Plus. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA

Chọn số lượng

Gift Modal

Mua dưới dạng quà tặng

Pandora Plus

Pandora Plus

3 Months

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Description

Pandora Plus is an ad-free subscription service, that includes the ability to replay tracks, listen to 3 of your most played offline stations, higher quality audio, and a longer timeout period

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp