Skip to content
Cứu giúp
Ortel Germany
Ortel

Ortel Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 2 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Ortel. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar2
bg4smw2021-12-15
Nice and quick shot!
avatar2
Prepaidboi2020-05-06
I ordered over ETH network, at first I transferrerd not enough money but even this was easy to solve. I could Refund this amount and it was in my wallet within seconds! After that I could reorder with the right amount of ETH and it also worked within minutes! BEST lads. Finally I can keep my privacy with prepaid sims.

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia