Orange Uganda

Orange

1% Tiền thưởng

Orange (Africell) is one of the largest mobile service providers in the world, they offer service in many countries in Europe and the developing world. With Bitrefill's Orange gift cards you can refill your mobile with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin

Chọn số lượng

Tối thiểu 50 UGXTối đa: 200000 UGX
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Orange (Africell) is one of the Uganda's most popular mobile providers. You can now instantly refill your mobile minutes and data for Orange prepaid devices

Once purchased, your mobile refill will be automatically added to your prepaid device

Africell Terms and Conditions can be found at the link below:

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia