Omantel pin Oman

Omantel pin

1% Tiền thưởng

Bitrefill's Omantel refill lets you add mobile minutes and data to your Omantel prepaid mobile device with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

🇴🇲 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Oman

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Oman Telecommunications Company is the first telecommunications company in Oman and is the primary provider of mobile & internet services in the country.

The refill is instantly delivered to your prepaid mobile device

jame bone2019-10-01
good service, you should increase limit daily
https://www.omantel.om/

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia