Skip to content
O2 pin Germany

O2 pin

1% Tiền thưởng

O2 is a popular mobile services provider in Germany. Now you can refill your O2 mobile minutes and data with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

🇩🇪 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Germany

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Refill your O2 mobile minutes and data for any O2 prepaid device with cryptocurrency

Topping up with a voucher
  • Dial 5667.
  • Choose 1 from the voice menu.
  • Enter your 12-digit code when asked to do so.
  • Confirm your code by pressing #
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von O2 Deutschland finden Sie unter folgendem Link

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk