Skip to content
O2 pin Germany

O2 pin

1% Tiền thưởng

O2 is a popular mobile services provider in Germany. Now you can refill your O2 mobile minutes and data with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

🇩🇪 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Germany

Chọn số lượng

Tiền tệ:
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Refill your O2 mobile minutes and data for any O2 prepaid device with cryptocurrency

Topping up with a voucher
  • Dial 5667.
  • Choose 1 from the voice menu.
  • Enter your 12-digit code when asked to do so.
  • Confirm your code by pressing #
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von O2 Deutschland finden Sie unter folgendem Link

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia