Skip to content
Nintendo Switch Online Italy
Nintendo Switch Online

Thẻ quà tặng Nintendo Switch Online

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Nintendo Switch Online. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
Il periodo di validità comincia immediatamente al momento della registrazione o verrà sommato a qualsiasi eventuale periodo già decorrente. A meno che tu non abbia il rinnovo automatico già attivato per Nintendo Switch Online, registrando questo codice verrà attivato il rinnovo automatico per Nintendo Switch Online e l’iscrizione verrà rinnovata automaticamente per altri periodi corrispondenti alla durata originale di questo codice per Nintendo Switch Online fino a quando il rinnovo automatico non viene interrotto.
Il prezzo del rinnovo automatico verrà mostrato durante il processo di registrazione. Puoi interrompere il rinnovo automatico dalle impostazioni del tuo account Nintendo in qualsiasi momento fino a 48 ore prima del termine del periodo di validità in quel momento decorrente.
Il rinnovo automatico e il pagamento non avverranno prima delle 48 ore precedenti il termine del periodo di validità in quel momento decorrente. Per ogni rinnovo automatico, il prezzo del rinnovo automatico verrà detratto dai tuoi fondi Nintendo eShop.
Se non disponi di fondi Nintendo eShop sufficienti, il prezzo del rinnovo automatico verrà addebitato sulla carta di credito o sull’account PayPal registrati al tuo account Nintendo, che verranno impostati come modalità di pagamento per il rinnovo automatico quando questo verrà effettuato. Se il rinnovo automatico è attivato, non è possibile cambiare le impostazioni del paese/regione del tuo account Nintendo.
Valore nel Nintendo eShop: il prezzo nel Nintendo eShop di un’iscrizione per 3 o 12 mesi a Nintendo Switch Online. I prezzi in negozio potrebbero variare. Conserva confirmation come riferimento. Emesso da Nintendo of Europe GmbH.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 4,500+ nhà cung cấp