Nintendo eShop Canada

Nintendo eShop

2% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Nintendo eShop is Nintendo's online digital games retailer. You can buy all your favorite Nintendo games, with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin, with a Bitrefill Nintendo eShop gift card.

🇨🇦 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Canada

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Buy the hottest Nintendo titles like Xenoblade Chronicles, Legend of Zelda: Link's Awakening or Pokemon Mystery Dungeon: Rescue team, with a Bitrefill Nintendo eShop gift card.

  1. Select the Nintendo eShop icon on the HOME menu.
  2. Scroll left and select "Add Funds."
  3. Select "Redeem a Nintendo eShop Card."
  4. Enter the Nintendo eShop Gift Card which you can find under My Withdrawals by clicking on "Show Code"

You can find Nintendo eShop Terms and Conditions here: Nintendo Terms & Conditions

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

✅
Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
✅
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp