Skip to content
Hilfe
Nextory Presentkort Geschenkkarte
Nextory Presentkort

Nextory Presentkort Geschenkkarte

Nicht vorrättig
Diese Geschenkkarte können Sie auf der eCommerce-Plattform und im Laden einlösen

Zahle auf Nextory Presentkort mit Krypto. Kaufe Nextory Presentkort Gutscheine mit Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Lieferung sofort per Email. Kein Konto erforderlich. Fange an, von Krypto zu leben!

🇸🇪 Dieser Geschenkcode funktioniert möglicherweise nur in Sweden
 • 169 SEK

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Sofort, Privat, Sicher

 • E-Mail-Zustellung

Alltid n?ra till en bra bok med Nexotrys app. ?
S? fungerar presentkortet: L?s in ditt presentkort och skapa ett konto p? www.nextory.se/inlosenLadda ner v?r app till din telefon eller surfplattaL?s och lyssna p? n?gon av v?ra tiotusentals b?cker
Inledning Dessa medlemsvillkor utg?r ett avtal mellan dig som kund och Nextory AB (?Nextory?). N?r du nyttjar en specifik tj?nst eller tecknar dig f?r n?gon av Nextorys abonnemangsformer accepterar du och godk?nner dessa villkor. F?r att bli kund hos oss m?ste du vara ?ver 18 ?r och myndig eller ha medgivande fr?n m?lsman. Nextory ?r en tj?nst d?r du kan l?sa e-b?cker och lyssna p? ljudb?cker. Tj?nsten Du kan l?sa och lyssna p? obegr?nsat med e-b?cker och ljudb?cker direkt i Nextory-appen som du laddar ned till din iPhone/iPad eller Android via App Store eller Google Play. Du har tillg?ng till e-b?cker och ljudb?cker s? l?nge ditt abonnemang ?r aktivt och v?ljer sj?lv vilka b?cker du vill l?sa. De aktiva b?ckerna g?r att lyssna/l?sa p? i offlinel?ge f?rutsatt att du har lagt till inneh?llet i den enhet du ?nskar anv?nda offline. M?jlighet att l?sa eller lyssna i offlinel?ge upph?r om du inte har erlagt betalning f?r ditt abonnemang, och/eller om du inte har haft din surfplatta/smartphone online under de senaste 30 dagarna. Vid avslutad prenumeration f?rsvinner ?tkomsten till de b?cker du har valt. Nextorys abonnemang Du v?ljer sj?lv vilket abonnemang du vill ha och kan n?rsomhelst uppgradera eller nedgradera till det abonnemang som passar dig b?st. Nextory har fem olika abonnemang. Silver kostar 139 kr per m?nad och inneh?ller tiotusentals e-b?cker och ljudb?cker, men inte de senaste nyheterna. Du f?r tillg?ng till ungef?r 80% av v?rt stora utbud som uppdateras kontinuerligt. Silver passar dig som vill ha ett riktigt prisv?rt alternativ. Antal anv?ndare: 1 Guld kostar 169 kr per m?nad och inneh?ller hela v?rt breda sortiment av e-b?cker och ljudb?cker. Du som v?ljer Guld f?r ?ven tillg?ng till alla nyheter. Abonnemanget passar dig som vill ha full bokfrihet. Antal anv?ndare: 1 Familj 2, 3 eller 4 ger er tillg?ng till hela utbudet och ni kan vara flera som l?ser och lyssnar samtidigt. Du v?ljer abonnemang utifr?n hur m?nga ni ?r som ska anv?nda Nextory. ?r ni tv? som ska anv?nda Nextory v?ljer ni Familj 2 och s? vidare. Familj 2 kostar 199 kr/m?n, Familj 3 kostar 239 kr/m?n och Familj 4 kostar 279 kr/m?n. Familjeabonnemanget passar dig som vill dela l?sgl?djen med andra. Du kan uppgradera eller nedgradera ditt abonnemang n?r du vill. Om du nedgraderar sker nedgraderingen vid n?sta debiteringstillf?lle. Du kommer vid en nedgradering att g? miste om de b?cker eller anv?ndarprofiler som inte ing?r i det nya abonnemanget. Har du abonnemanget Silver eller Guld kan ditt konto inte anv?ndas fr?n flera enheter samtidigt, men du kan anv?nda det fr?n olika enheter vid olika tillf?llen. Du beh?ver vara skriven i Sverige f?r att bli medlem. Nextory har r?tt att neka eller st?nga av anv?ndare som missbrukar tj?nsten. Upps?gning av tj?nsten g?rs via Mitt konto p? nextory.se eller via telefon till v?r kundservice. Ditt abonnemang g?ller fram till n?sta betalningsdatum. F?r att avsluta innan n?sta debitering beh?ver din upps?gning av abonnemanget g?ras minst tv? arbetsdagar innan kommande debiteringsdatum om du h?r av dig till kundservice. Om upps?gningen g?rs direkt via Mitt konto p? nextory.se kan upps?gningen g?ras en dag innan n?sta debitering. V?ljer du att s?ga upp abonnemanget innan din provperiod tagit slut kommer abonnemanget sluta fungera omg?ende. Du ?r dock alltid v?lkommen tillbaka n?r du vill. Vid en provperiod ?verg?r abonnemanget automatiskt till ett ordinarie abonnemang om abonnemanget inte s?gs upp innan provperiodens slut. N?r abonnemanget ?verg?r till ordinarie abonnemang sker en debitering enligt ditt valda abonnemang. I din orderbekr?ftelse framg?r slutdatum f?r din provperiod. Priser Priset anges i svenska kronor och inkluderar 25% moms. Priserna inkluderar ej eventuella datatrafikavgifter som konsumentens mobiloperat?r belastar konsumenten med, enligt dennes avtal med operat?ren. Abonnemang l?per tillsvidare och betalas i f?rskott med en period i taget tills medlemmen v?ljer att avsluta abonnemanget. Vid m?nadsbetalning sker debitering var 30:e dag. Nextory har r?tt att ?ndra priser p? abonnemanget. Vid eventuell pris?ndring kommer du som medlem att informeras via e-post. De nya priserna tr?der d? i kraft tidigast vid din n?sta abonnemangsperiod. Betalning Vi tar emot betalningar med korten VISA, Mastercard/Eurocard eller Digitalt autogiro. Har du p?b?rjat ditt abonnemang via Tele2 hanteras din betalning och information kring din betalning av dem. All korthantering sker genom v?r PCI-certifierade s?kerhetspartner. Informationen skickas krypterad till din bank och inga kortuppgifter lagras hos Nextory. Digitalt autogiro ?r en s?ker och trygg betalningsmetod som tillhandah?lls av Trustly, baserat p? v?rldens h?gsta s?kerhetsprotokoll. Trustly ?r ett betalningsinstitut med tillst?nd fr?n den Svenska Finansinspektionen. Ett autogiro-medgivande s?tts upp genom att logga in p? din internetbank med samma uppgifter som du vanligen anv?nder f?r att logga in till din bank. Under Mitt Konto hittar du specificerade kvitton p? dina k?p. Meddelande om debitering f?r du p? kontoutdrag fr?n banken. Som abonnent ansvarar du f?r att det kontokort som ska debiteras p? f?rfallodagen inneh?ller tillr?ckliga medel f?r att t?cka den abonnemangsavgift som dras. Om du har ett abonnemang och det vid betalningstillf?llet inte finns pengar p? kontot f?rbeh?ller sig Nextory r?tten att st?nga av ditt abonnemang hos oss. Du f?r d? ett meddelande via e-post och kan ?teraktivera ditt konto genom att kontakta kundservice, kundservice@nextory.se eller logga in p? Mitt konto p? nextory.se. Uppgifter om kommande betalning hittar du b?de i appen och under Mitt konto p? nextory.se. ?ngerr?tt Nextory ger dig ?ngerr?tt i enighet med distansavtalslagen (DAL). ?ngerr?tten g?ller i 14 dagar fr?n och med att du registrerat dig som medlem och d?rmed har tillg?ng till nyttjande av tj?nster fr?n Nextory. Du har r?tt att ladda ner samt testa och unders?ka appen. ?ngerr?tten anses f?rverkad f?rst n?r du aktiverar (p?b?rjar l?sning eller lyssning) av n?gon e-bok eller ljudbok. ?ngerfristen startar den dag du registrerar dig och d?rmed har tillg?ng till Nextorys tj?nster, oavsett om du registrerar dig f?r en provperiod, via en kampanj eller ett ordinarie abonnemang. Om du ?ngrar dig ska du innan ?ngerfristen l?per ut meddela Nextory via Mitt konto p? nextory.se eller via kundservice. Nextorys ?taganden och r?ttigheter Nextory behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med g?llande lagar och f?rordningar. Genom din anv?ndning av Nextory och godk?nnande av medlemsvillkoren samtycker du till att de personuppgifter som du l?mnar direkt (t.ex. i samband med att du skapar ditt anv?ndarkonto, inklusive namn och e-postadress) eller indirekt (t.ex. genom cookies) f?r behandlas enligt vad som anges i villkoren. Nextorys kundregister inneh?ller personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, betalnings- och ink?psuppgifter samt uppgifter baserade p? anv?ndning av tj?nsten. Nextory ?ger r?tten att kommunicera med dig via fysisk post, telefon, e-post, meddelanden via Nextorys app, sociala medier, SMS eller MMS avseende erbjudanden, f?r?ndringar eller annat som ?r relaterat till Nextorys tj?nst. Du kan n?rsomhelst v?lja att fr?ns?ga dig direktmarknadsf?ring genom att avregistrera dig fr?n v?ra utskick eller kontakta v?r kundtj?nst. Personuppgifter kan l?mnas ut till Nextorys samarbetspartners samt f?retag som utf?r tj?nster ?t Nextory om behandling av personuppgifter ?r n?dv?ndiga f?r att tj?nsterna ska kunna utf?ras. S?dana f?retag anses vara personuppgiftsbitr?den och har ingen r?tt att behandla uppgifterna f?r egna ?ndam?l. ?verf?ring av personuppgifter kan ske till tredje land (d.v.s. land utanf?r EU/EES) ifall det ?r n?dv?ndigt f?r t.ex. f?r IT-drift. Nextory forts?tter att vara ansvariga f?r uppgifterna och underleverant?ren f?r enbart behandla uppgifterna i enlighet med avtal och instruktioner. Vid avslut av tj?nsten ?r kundens konto pausat under en period p? tv? ?r. Det inneb?r att du har samma personuppgifter och anv?ndarhistorik kopplade till ditt konto (s?som l?slistor) om du v?ljer att aktivera tj?nsten p? nytt under dessa tv? ?r. Nextory finns tillg?nglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Nextory ger d?remot inte n?gra garantier f?r att tj?nsten alltid ?r fri fr?n fel eller avbrott. Om avbrott eller fel uppst?r ska Nextory ges m?jlighet att r?tta till dessa utan att avtalsbrott anses f?religga. Vid uppgraderingar eller service ska Nextory ha r?tt att st?nga tj?nsten under en rimlig period. Nextory har r?tt att uppdatera och ?ndra anv?ndarvillkoren och inneh?llet i tj?nsten utan att i f?rv?g f? ditt godk?nnande Kundens ansvar och kopiering Som medlem hos Nextory ?ger du r?tten att anv?nda tj?nsten endast f?r privat bruk. All kopiering och andra typer av r?ttighetsstridig spridning ?r strikt f?rbjuden. Det ?r ?ven f?rbjudet att kopiera hela eller delar av ljudb?cker eller e-b?cker f?r privat bruk. Du ?r sj?lv ansvarig f?r att filerna inte sprids vidare till andra anv?ndare. G?rningar i strid mot licensr?ttigheterna kommer att beivras. Vid misstanke om missbruk f?rbeh?ller sig Nextory r?tten att sp?rra anv?ndaren. Som medlem ansvarar du f?r att: ? din e-postadress ?r aktiv och att de uppgifter du l?mnat vid registrering ?r korrekta. ? i dina eventuella recensioner av e-b?cker eller ljudb?cker inte anv?nda ord eller uttryck som kan uppfattas som hotfulla, kr?nkande, rasistiska, trakasserande, anst?tliga, vulg?ra, oanst?ndiga eller som inneb?r intr?ng i andras privatliv. Nextory f?rbeh?ller sig r?tten att ta bort inl?gg eller recensioner som Nextory finner ol?mpliga. Kundkonto Ditt konto p? Nextory.se ?r personligt och du ?r skyldig att h?lla dina inloggningsuppgifter och ditt l?senord s?kert. Om du delar dator med flera personer eller om du anv?nder en dator p? ett Internetcaf? b?r du alltid vara noga med att logga ut n?r du har anv?nt Nextorys tj?nster. Du kan uppdatera e-postadress, betals?tt eller hantera ditt medlemskap under Mitt konto via nextory.se. Force Majeure I f?ljande fall har Nextory inga skyldigheter eller annat ansvar. Om fel beror p? omst?ndigheter utanf?r Nextorys kontroll och som Nextory inte sk?ligen kunde f?rutse d? avtalet tr?ffades och vars f?ljder Nextory inte sk?ligen kunde ha undvikit eller ?vervunnit.Cookie-policy Nextory anv?nder cookies n?r du bes?ker v?r webbsida. En cookie ?r en informationsfil som lagras i anv?ndarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbl?sare som finns installerad p? din dator och som du anv?nder vid bes?ket. Om du inte vill till?ta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inst?llningarna i din webbl?sare. Cookien lagras under den tid du ?r ansluten till tj?nsten, eller under s? l?ng tid uppgifterna beh?vs f?r fullg?rande av f?rpliktelse eller r?ttighet som ?r f?rknippad med tj?nsten. Nextory AB Dalagatan 7 111 23 Stockholm Telefon: 08-411 17 15 Integritetspolicy Nextory ?r en digital abonnemangstj?nst som ger dig obegr?nsad l?sning av e-b?cker och ljudb?cker. Tj?nsten tillhandah?lls av Nextory AB, organisationsnummer 556708-4149. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter Nextory behandlar i samband med att du registrerar ett konto hos oss och anv?nder Nextorys tj?nst. Vi kan ?ven behandla uppgifter n?r du, utan att ha registrerat ett konto, anv?nder appen eller k?per presentkort av oss. Din integritet ?r viktig f?r oss och du ska alltid k?nna dig trygg n?r du l?mnar personuppgifter till Nextory. V?r behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med g?llande lagar och regler, inklusive dataskyddsf?rordningen (?GDPR?). Nextory har vidtagit tekniska och organisatoriska ?tg?rder f?r att s?kerst?lla att dina personuppgifter ?r skyddade fr?n obeh?rig ?tkomst och anv?ndning. Personuppgiftsansvarig Nextory ?r personuppgiftsansvarig f?r behandling av dina personuppgifter. Har du n?gra fr?gor g?llande detta ?r du v?lkommen att kontakta v?r personliga kundservice via e-post kundservice@nextory.se eller telefon 08-411 17 15. Tidpunkter f?r insamling av personuppgifter ? Nextory samlar in personuppgifter om dig: ? Vid registrering av konto hos Nextory och anv?ndande av v?r tj?nst. Det g?ller ?ven n?r du skapar ett konto men inte fyller i betaluppgifter. ? I samband med att du kontaktar Nextorys kundtj?nst eller ber om information fr?n oss. ? I samband med att du anm?ler dig som prenumerant av e-postutskick eller annan kommunikation, som t.ex. push-notiser. ? I samband med att du delger information till Nextory via kundunders?kningar eller andra formul?r. ? I samband med att du anv?nder en kampanjkod eller tar del av ett kampanjerbjudande utf?rdat av Nextory. Nextory samlar ?ven information genom egna eller tredjepartscookies, reklam-id och liknande uppf?ljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val n?r du anv?nder v?r tj?nst eller bes?ker Nextorys hemsida. Personuppgifter Nextory behandlar fr?mst de uppgifter du sj?lv l?mnat till oss i samband med registreringen. Dessa uppgifter kan vara namn, e-postadress, l?senord och telefonnummer. Vid registreringen anger du ?ven uppgifter om val av betalningsmetod. V?ra underleverant?rer och din bank erbjuder s?kra betall?sningar d?r dina betaluppgifter ?r skyddade. Nextory tar del av vissa uppgifter om betalmedlet fr?n v?ra tj?nsteleverant?rer. Exempelvis f?r vi information om betalkorts giltighetstid f?r att kunna p?minna dig om n?r giltighetstiden l?per ut s? att vi kan erbjuda v?r tj?nst utan st?rningar. F?ljande uppgifter om dig kan komma att behandlas av Nextory. ? Uppgifter f?r att erbjuda en mer personlig kontakt mellan Nextory och anv?ndaren: f?rnamn, efternamn samt anv?ndar-ID. ? Uppgifter f?r att h?lla kontakt med anv?ndare och kunna erbjuda en god service: Kontaktuppgifter som e-postadress, boendeort och telefonnummer. ? Uppgifter f?r att kunna genomf?ra transaktioner: uppgifter om ditt betalmedel (t.ex. ditt betalkorts 4 sista siffror och giltighetstid) samt information om betalningshistorik. ? Uppgifter f?r att kunna s?kerst?lla en god kvalitet av v?r tj?nst samt erbjuda s?kerhet f?r anv?ndaren vid anv?ndande av tj?nsten: l?senord, typ av enhet, app-version, inst?llningar i appen, titel och ISBN p? bok. ? Uppgifter f?r att kunna erbjuda en personlig anpassning av v?r tj?nst samt erbjuda v?ra kunder de b?sta boktipsen och rekommendationerna: l?s- och lyssningshistorik, s?khistorik, sparade b?cker, betygs?ttning av b?cker, antal bes?k i appen, tid spenderat i appen, knapptryckningar och antal tillagda profiler p? familjeabonnemanget. ? Uppgifter f?r att kunna f?rb?ttra v?r tj?nst och m?ta v?ra kunders ?nskem?l och f?rv?ntningar: enk?tsvar och svar via unders?kningar (t.ex.kundunders?kningar och orsaker till avslut av abonnemang). ? Uppgifter f?r att f?rb?ttra v?r kommunikation med v?ra kunder: Interaktion med e-postmeddelanden, meddelanden i appen och push-notiser alt. telefonsamtal. ? Uppgifter f?r att f?rb?ttra v?r service och tillm?tesg? kundens ?nskem?l och feed-back: Information som kund har f?rmedlat till v?r kundservice i samband med kund?renden t.ex. r?rande fels?kning och support. Tidsbegr?nsning i hantering av personuppgifter Vid avslut av tj?nsten ?r kundens konto pausat under en period p? tv? ?r. Detta inneb?r att kunden har samma personuppgifter och anv?ndarhistorik kopplade till sitt konto under denna period. Nextory kan d?rmed erbjuda kunden servicen att ?teraktivera sitt konto och under denna period bibeh?lla l?shistorik och kundspecifika l?slistor. Nextory sparar ?ven uppgifter under denna tidsperiod f?r att f?rhindra missbruk av gratisperioder och andra kampanjerbjudanden som endast g?ller en g?ng per kund. Vissa personuppgifter kan komma att sparas under en l?ngre period ?n tv? ?r f?r att Nextory AB ska kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter i enlighet med andra lagar som t.ex. bokf?ringslagen. Vad g?r vi med personuppgifterna? Det finns olika syften till varf?r Nextory behandlar dina personuppgifter, men fr?mst g?r vi det f?r att kunna leverera tj?nsten till dig. Se exempel nedan. Administrering. Vi behandlar uppgifter som e-postadress, l?senord, kund-ID och betaluppgifter f?r att du ska kunna nyttja tj?nsten. Utveckling. Uppgifter om ditt beteende i appen (t.ex. s?k p? b?cker som saknas och om nya funktioner anv?nds) anv?nder vi f?r att utveckla och f?rb?ttra tj?nsten. Vi anv?nder ?ven insikter fr?n kundunders?kningar f?r att utveckla Nextory. Personuppgifterna kan ligga som grund till analyser ?ver hur v?r kundbas beter sig f?r att p? b?sta s?tt kunna skapa en b?ttre tj?nst f?r v?ra kunder. Personlig upplevelse. Uppgifter om hur du anv?nder tj?nsten (t.ex. vilka b?cker du l?ser eller lyssnar p?, vilka genrer du f?redrar och hur ofta du anv?nder Nextory) kan anv?ndas f?r att ge dig personliga rekommendationer eller riktade erbjudanden. Vi kan ?ven anv?nda personuppgifterna p? plattformar utanf?r Nextory, som exempelvis Facebook. F?rhindra bedr?gerier. Dina personuppgifter kan ?ven anv?ndas f?r att uppr?tth?lla v?ra medlemsvillkor och f?rhindra bedr?gerier (t.ex. missbruk av provperioder). Vi delar ?ven personuppgifter med f?retag utanf?r Nextory, vilka fungerar som personuppgiftsbitr?den. De f?r inte anv?nda personuppgifterna f?r egna ?ndam?l och deras r?ttigheter regleras genom avtal med oss. F?retag som har tillg?ng till personuppgifter anv?nder dessa f?r att bist? oss med kundservice, leverera kommunikation till kunder och hantera kundunders?kningar. R?ttslig grund f?r behandling Nextory behandlar personuppgifter f?r att tillhandah?lla och administrera tj?nsten. Uppgifter som kr?vs f?r detta ?r bland annat e-postadress, l?senord och betaluppgifter. Vi behandlar ?ven uppgifter som din bokhistorik, d?r Nextorys intresse av att behandla dessa anv?ndaravgifter v?ger tyngre ?r risken f?r din integritet som det skulle kunna inneb?ra. Vissa personuppgifter behandlas med st?d av ditt samtycke. Exempelvis kan du v?lja att fr?ns?ga dig marknadsf?ring, men ?nd? anv?nda v?r tj?nst. Datas?kerhet Nextory har vidtagit tekniska och administrativa ?tg?rder f?r att skydda s?kerheten kring dina personuppgifter fr?n obeh?rig anv?ndning och f?r?ndring. Det ?ligger anv?ndaren att skydda sina inloggningsuppgifter s? att obeh?riga inte kan logga in p? kontot. Skulle misstanke om detta ske b?r anv?ndaren genast ta kontakt med Nextorys kundtj?nst. Uppdateringar av integritetspolicyn Nextory har r?tten att justera integritetspolicyn. Skulle vi genomf?ra v?sentliga f?r?ndringar kommer du att meddelas via mejl eller i tj?nsten. Dina r?ttigheter Om du har fr?gor avseende v?r behandling av Personuppgifterna, kan du v?nda dig till kundservice@nextory.se. Du kan ?ven v?nda dig dit om du ?nskar ut?va n?gon av dina r?ttigheter enligt Dataskyddsf?rordningen. Dina r?ttigheter i Dataskyddsf?rordningen omfattar: ? R?tt till tillg?ng ? Enligt artikel 15 i Dataskyddsf?rordningen har en registrerad r?tt att f? tillg?ng till sina personuppgifter samt viss information r?rande behandlingen av dem. Den informationen framg?r av detta dokument. ? R?tt till r?ttelse ? Enligt artikel 16 i Dataskyddsf?rordningen har en registrerad r?tt att f? felaktiga personuppgifter r?ttade samt att komplettera ofullst?ndiga personuppgifter. ? R?tt till radering ? Under vissa omst?ndigheter har en registrerad enligt artikel 17 i Dataskyddsf?rordningen r?tt att f? sina personuppgifter raderade. ? R?tt till begr?nsning av behandling ? Under vissa omst?ndigheter har en registrerad enligt artikel 18 i Dataskyddsf?rordningen r?tt att begr?nsa behandlingen som den ansvarige vidtar. ? R?tt till dataportabilitet ? Enligt artikel 20 i Dataskyddsf?rordningen har en registrerad r?tt att f? ut sina personuppgifter (eller under vissa omst?ndigheter f? dem ?verf?rda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allm?nt anv?nt och maskinl?sbart format. ? R?tt att g?ra inv?ndningar ? Enligt artikel 21 i Dataskyddsf?rordningen har en registrerad under vissa omst?ndigheter r?tt att inv?nda mot behandling av personuppgifter. Detta g?ller vid behandling med st?d av intresseavv?gning, som t.ex. f?r Informations?ndam?let.

So funktionieren Geschenkkarten

Geben Sie den Betrag ein

Wählen Sie den Betrag aus, den die Karte haben soll, oder geben Sie ihn ein.

Bezahlen Sie mit Ihrer bevorzugten Coin

Ihre Zahlung wird in den meisten Fällen in derselben Minute bestätigt.

Das ist es, gebrauchsfertig!

Lösen Sie Ihre Karte bei Ihrem ausgewählten Händler gemäß dessen Anweisungen ein.

Häufig gestellte Fragen

Nextory Presentkort akzeptiert keine Kryptos, aber Bitrefill bietet einen weg darum herum, indem es Ihnen erlaubt, eine Nextory Presentkort Geschenkkarte mit Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung zu kaufen. Diese Geschenkkarte kann dann für Einkäufe bei Nextory Presentkort verwendet werden.
Sie können Ihre Bitcoins oder Kryptos ganz einfach in eine digitale Nextory Presentkort Geschenkkarte umwandeln.
 1. Geben Sie den gewünschten Betrag ein, den die Nextory Presentkort Geschenkkarte haben soll.
 2. Wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie für die Zahlung verwenden möchten, z. B. Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternativ können Sie auch mit Binance Pay bezahlen.
 3. Sobald Ihre Zahlung bestätigt ist, erhalten Sie Ihren Nextory Presentkort Gutscheincode.
Sobald Sie eine Nextory Presentkort Geschenkkarte bei Bitrefill gekauft haben, wird sie Ihnen fast sofort per E-Mail zugeschickt. Oder Sie können die Geschenkkarte direkt auf der Checkout-Seite einlösen.
Einige tolle Geschenkkarten, die Menschen in Sweden normalerweise kaufen, sind Circle K, Gekås, Dressmann, Foot Locker und Lugi Crespo. Sie können viel mehr Optionen finden, indem Sie die Abteilung Geschenkkarten besuchen.
Wenn Sie eine Frage haben, die hier nicht beantwortet wurde, können Sie unser Hilfecenter besuchen, wo wir Ihnen gerne weiterhelfen.