Skip to content
Cứu giúp
Netflix Brazil
Netflix

Thẻ quà tặng Netflix

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 4 reviews

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Netflix. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Brazil
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
avatar5
elieser 2021-05-15
excelente servicio
avatar0
BaconJuice692020-10-15
quick and smooth transaction. just got netflix code and used it with no problem. eaaaaasyy
avatar3
Eu2022-01-06
avatar4
Like2020-10-11
O Cartão Pré Pago Netflix Virtual poderá ser utilizado como crédito na sua conta no caso de clientes que já são assinantes ou utilizar para uma nova assinatura. O crédito ficará disponível em sua conta e conforme o plano de assinatura escolhido serão descontados os valores refentes até o término do crédito. Não será permitida a transferência do saldo. Não é permitido a troca por dinheiro. O cartão não poderá trocado, cancelado ou devolvido.

Validade: 12 meses a partir da data da emissão.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 4,500+ nhà cung cấp