MTN

Use Bitcoin or altcoins on MTN. Pay with Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin or Ethereum. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

Select amount

Tối thiểu 500 UGXTối đa: 200000 UGX
  • Instant delivery

  • Fast, Private, Safe

Bitrefill làm việc như thế nào?

1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

2.Thanh toán bằng Bitcoin or altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin or altcoins
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia