Skip to content
MTN Guinea Bissau

MTN

1% Tiền thưởng

MTN formerly M-Cell, is one of Guinea-Bissau's premier mobile service providers. With Bitrefill's MTN refill, you can top-up mobile minutes and data from MTN with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

Chọn số lượng

Tiền tệ:
Tối thiểu 100 XOF Tối đa: 1000000 XOF
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

MTN mobile allows you to refill your mobile minutes and data instantly with cryptocurrency

Once purchased, your refill will be automatically added to your prepaid device

Os Termos e Condições da MTN podem ser encontrados no link abaixo:

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia