Moov

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Moov. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

Tối thiểu 50 XOFTối đa: 20000 XOF
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Thêm sản phẩm trên Bitrefill

See all

Bitrefill làm việc như thế nào?

1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

2.Thanh toán bằng Bitcoin or altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin or altcoins
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia