Skip to content
Mobifone Vietnam

Mobifone

1%奖励

Rating: 3.7 - 3 reviews

用比特币或竞争币购买Mobifone。用比特币,闪电网络,达世币,狗狗币,莱特币,以太坊支付。即时邮件交付。无需开户。用加密货币满足您的一切消费需求。

  • 即时交付

  • 快捷,隐私,安全

评价(3)

avatar2
Dautu4cham 2021-07-03
Tốt
avatar4
Lobi2017-03-30
Vì một vài lý do: 1- tiền mua bitcoin theo giá thị trường nên giá usd cao hơn giá thực. 2- chuyển bitcoin tốn phí. 3- bitrefill lấy phí ~5% Nên nếu nạp qua MoMo hay App bank đều rẽ hơn. Các bạn sẽ không cạnh tranh lại với đối thủ
avatar0
Hoan Hung2021-09-04

怎样使用Bitrefill

refill_step1
1.输入电话号码&金额

输入电话号码和您要我们充值的金额

gift_cards_step2
2.使用Bitcoin支付

在大多数情况下,您的付款会在一分钟内得到确认

refill_step3
3.这是您的充值

确认付款后,您的充值将被寄出

随时随地即时充值
使用 Bitcoin支付
为其他人充值
170个国家/地区中任何的号码

还有其他问题吗?请访问我们的帮助台