Mobifone Vietnam

Mobifone

1% 리워드

Rating: 1 - 1 reviews

비트코인 또는 알트코인을 사용해 Mobifone을 구매해 보세요. 비트코인, 비트코인 라이트닝 네트워크, 대시, 도지코인, 라이트코인 또는 이더리움으로 결제해 보세요. 즉시 이메일로 배송되고 계정이 없어도 됩니다. 암호화폐 생활을 시작해 보세요!

금액 선택

통화:
  • 즉시 배송

  • 빠르고, 안전하고, 개인정보 유출 불필요

리뷰들 (1)

avatar4
Lobi2017-03-30
Vì một vài lý do: 1- tiền mua bitcoin theo giá thị trường nên giá usd cao hơn giá thực. 2- chuyển bitcoin tốn phí. 3- bitrefill lấy phí ~5% Nên nếu nạp qua MoMo hay App bank đều rẽ hơn. Các bạn sẽ không cạnh tranh lại với đối thủ

Bitrefill의 작동원리

refill_step1
1.전화번호를 입력하세요

충전 할 전화번호와 금액을 입력하세요

gift_cards_step2
2.Bitcoin으로 결제해 보세요

대부분의 경우 즉시 결제가 완료됩니다

refill_step3
3.끝! 이제 바로 충전됩니다

결제가 완료되면 선불폰이 충전됩니다

✅
언제 어디서나 즉시 충전해 보세요.
✅
Bitcoin으로 결제해 보세요
✅
친구들 대신 선불폰을 충전해 보세요
✅
170개국에서 충전가능

더 궁금한 점이 있으신가요?FAQ 페이지를 확인해 보세요