Skip to content
Mobifone Vietnam

Mobifone

1% 리워드

Rating: 3.7 - 3 reviews

비트코인 또는 알트코인을 사용해 Mobifone을 구매해 보세요. 비트코인, 비트코인 라이트닝 네트워크, 대시, 도지코인, 라이트코인 또는 이더리움으로 결제해 보세요. 즉시 이메일로 배송되고 계정이 없어도 됩니다. 암호화폐 생활을 시작해 보세요!

  • 즉시 배송

  • 빠르고, 안전하고, 개인정보 유출 불필요

리뷰들 (3)

avatar2
Dautu4cham 2021-07-03
Tốt
avatar4
Lobi2017-03-30
Vì một vài lý do: 1- tiền mua bitcoin theo giá thị trường nên giá usd cao hơn giá thực. 2- chuyển bitcoin tốn phí. 3- bitrefill lấy phí ~5% Nên nếu nạp qua MoMo hay App bank đều rẽ hơn. Các bạn sẽ không cạnh tranh lại với đối thủ
avatar0
Hoan Hung2021-09-04

Bitrefill의 작동원리

refill_step1
1.전화번호를 입력하세요

충전 할 전화번호와 금액을 입력하세요

gift_cards_step2
2.Bitcoin으로 결제해 보세요

대부분의 경우 즉시 결제가 완료됩니다

refill_step3
3.끝! 이제 바로 충전됩니다

결제가 완료되면 선불폰이 충전됩니다

언제 어디서나 즉시 충전해 보세요.
Bitcoin으로 결제해 보세요
친구들 대신 선불폰을 충전해 보세요
170개국에서 충전가능

더 궁금한 점이 있으신가요?Please visit our Help Desk