Skip to content
Cứu giúp
Lyca Mobile PIN
Lyca Mobile PIN

Lyca Mobile PIN Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 1 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Lyca Mobile PIN. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇪 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Belgium
 • €5
 • €10
 • €20
 • €30
 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
avatar1
mmMarKkk2018-08-17
On my first time used for adding/deposit a btc to bitrefill it takes 15minutes.. and for receiving the top up code it takes an hour before i received.. But now, it takes 3minutes for adding/deposit a btc.. and just a seconds to received the top up code.. nice improvement... I highly recommended this Bitrefill app... Legit and much cheaper than recharge.com i'm looking forward not to increase the price of top up codes in the future... and hoping to be cheaper more.. hehe..

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia