Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Lulu Hypermarket
Lulu Hypermarket

Thẻ quà tặng Lulu Hypermarket

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về Lulu Hypermarket với Crypto. Mua Lulu Hypermarket Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇩 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Indonesia
 • 50000 IDR

 • 100000 IDR

 • 200000 IDR

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Saat ini, LuLu Group mengoperasikan 233 toko LuLu dan 24 pusat perbelanjaan di seluruh GCC, Mesir, India, dan Timur Jauh. Kedua entitas yang sukses ini telah menjadi landasan tolok ukur baru dalam ritel melalui peningkatan layanan, kategori produk, fasilitas, dan tata letak desain.
Tunjukan barcode / nomor egitft card dan nomor PIN saat melakukan pembayaran di kasir.

1. Click on the click to redeem button.
2. Present the EGCs barcode / Card Number and card pin at the cashier when making the payment.
Syarat & Ketentuan:
1. Kartu e-Gift ini HANYA dapat ditukarkan / digunakan di semua jaringan Lulu Hypermarket Indonesia (Cakung, qbig BSD, Vivo Mall Sentul, The Park Sawangan, dan Cimone, dsb)
2. Kartu e-Gift ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkan.
3. E-Gift Card tidak dapat ditukar dengan uang tunai. Tidak ada pengembalian uang tunai sebagian / penuh yang akan diberikan.
4. Lulu Hypermarkets tidak bertanggung jawab atas kehilangan kartu dan tidak ada permintaan penggantian/kompensasi atas kode yang hilang.
5. Setelah Kartu E-Gift diterbitkan/digunakan, permintaan pembatalan tidak akan dilayani.
6. Jika nilai pembelian melebihi nilai Kartu e-Gift, nilai diferensial harus dibayar oleh pelanggan yang menukarkan Kartu e-Gift.
7. Kartu E-Gift hanya berlaku untuk satu kali penukaran. Setiap jumlah saldo dalam Kartu E-Gift setelah kartu ditukarkan akan hangus.
8. Maksimal 5 e-Gift Card dapat digunakan untuk satu kali pembelian.
9. Penggantian / kompensasi tidak diperbolehkan / dibayarkan untuk Kartu e-Gift yang hilang.
10. Pemegang kartu dianggap sebagai penerima.
11. Lulu Hypermarkets berhak untuk mengubah setiap / semua syarat dan ketentuan Kartu e-Gift ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap perselisihan akan dirujuk ke PT. Lulu Group Retail (Perusahaan) dan keputusan Perusahaan bersifat final.

Terms & Conditions:
1. This e-Gift Card is redeemable/use ONLY at Lulu Hypermarket Indonesia network (Cakung, qbig BSD, Vivo Mall Sentul, The Park Sawangan, and Cimone etc).
2. This e-Gift Card is valid as per the expiry date stated on it.
3. The E-Gift Card cannot be exchanged for cash. No cash refund in part / full will be provided.
4. Lulu Hypermarkets will not be responsible for lost card and no demand for replacement / compensation for the lost code will be entertained.
5. Once the E-Gift Card is issued / used, request for cancellation will not be entertained.
6. Should the purchase value exceed the value of the e-Gift Card, the differential value should be paid by the customer who redeems the e-Gift Card.
7. E-Gift Cards are valid for one time redemption only. Any balance amount in the E-Gift Card after the card is redeemed will be forfeited.
8. Maximum 5 e-Gift Cards can be used for one purchase.
9. No replacement / compensation is permissible/ payable for lost e-Gift Card.
10. The holder of the card is deemed to be the beneficiary.
11. Lulu Hypermarkets reserves the right to alter any / all the terms and conditions of this e-Gift Card any time without prior notice. Any dispute shall be referred to PT. Lulu Group Retail (the Company) and the decision of the Company shall be final."""

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Lulu Hypermarket không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Lulu Hypermarket thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Lulu Hypermarket.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Lulu Hypermarket thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Lulu Hypermarket thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Lulu Hypermarket mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Lulu Hypermarket thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Indonesia thường mua là Chatime, Kanmo, MAP ID, Matahari Transmart Carrefour. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.