Skip to content
Lucille's Smokehouse BBQ USA

Lucille's Smokehouse BBQ

3% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Lucille's Smokehouse BBQ. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Serving the best BBQ with the finest Southern hospitality. Live music every Saturday.
Using your eGift Card is simple: Redeem In Restaurant Redeem at Lucille's Smokehouse Bar-B-Que 1. Print this page. 2. Bring it into any Lucille's Smokehouse Bar-B-Que store, using the Card Number at checkout.
You may redeem this eGift Card at any Lucille's Smokehouse Bar-B-Que restaurant. This card is not redeemable for cash.

PLEASE TREAT THIS EGIFT CARD LIKE CASH AND SAFEGUARD IT ACCORDINGLY

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk