Skip to content
Cứu giúp
ЛитРес
ЛитРес

Thẻ quà tặng ЛитРес

Hết hàng
1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên ЛитРес. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇷🇺 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Russia

Hiện tại chúng tôi đã hết hàng về sản phẩm này

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
  • ЭПС не является ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные средства либо размену на ЭПС меньшего номинала.
  • ЭПС можно передавать любым лицам по своему усмотрению. При передаче ЭПС третьим лицам владелец ЭПС обязан проинформировать лиц, получающих ЭПС, об условиях получения по ним товаров/услуг. В случае нарушения этой обязанности владельцами ЭПС ЛитРес по претензиям, связанным с отсутствием вышеуказанной информации, ответственности не несет.
  • Одним ЭПС можно оплатить несколько товаров/услуг в рамках одной покупки/транзакции.
  • ЭПС обмену или возврату не подлежит. ЭПС не подлежит восстановлению в случае утери, кражи или порчи.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 4,500+ nhà cung cấp