Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Leroy Merlin
Leroy Merlin

Thẻ quà tặng Leroy Merlin

Rating: 5 - 2 reviews

Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Trả về Leroy Merlin với Crypto. Mua Leroy Merlin Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇫🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở France
 • €10

 • €20

 • €25

 • €30

 • €50

 • €75

 • €100

 • €150

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

For your DIY gardening and home improvement projects, LEROY MERLIN offers a large selection of brands at the best price, as well as ideas, advice and rental or home installation services. Products for the whole house: bathroom, kitchen, garden, lighting, electricity, plumbing… Withdrawal in store and home delivery.
The Leroy Merlin gift card can be used during checkout at the Leroy Merlin stores. It is valid for 1 year after its activation date. This card can be spent in one or several times. The balance of the card can be consulted here. This card is redeemable in store.
avatar2
Dracaena2023-05-04
On ne peut pas l'utiliser en ligne (car Leroymerlin a désactivé l'utilisation en ligne). Pour l'utiliser, ça marche en magasin (on peut cumuler plusieurs cartes (3 pour moi).
avatar2
Perchaud2023-03-17
Gift card issued by the company Leroy Merlin France SA, located rue Chanzy, 59260 LEZENNES, RCS Lille 384 560 942. Gift card valid for 1 year from its activation and usable in the Leroy Merlin stores, in one or more transactions. The gift card cannot be exchanged, resold, refunded or credited to a bank account. The gift card is not replaced or refunded in case of loss or expiration. The purchase of products with Leroy Merlin gift cards can be done by cumulating several Leroy Merlin gift cards within the limit of 3000€. Conditions of use, balance and period of validity can be consulted on https://www.leroymerlin.fr/cartes-cadeaux.

Carte cadeau émise par la société Leroy Merlin France SA, sise rue Chanzy, 59260 LEZENNES, RCS Lille 384 560 942. Carte cadeau valable 1 an à compter de son activation et utilisable dans les magasins Leroy Merlin, en une ou plusieurs transactions. La carte cadeau n'est ni échangeable, ni revendue, ni remboursée, ni créditée sur un compte bancaire. La carte cadeau n'est ni remplacée ni remboursée en cas de perte ou d'expiration. L'achat de produits avec cartes cadeaux Leroy Merlin peut se faire en cumulant plusieurs cartes cadeaux Leroy Merlin dans la limite de 3000€. Conditions d'utilisation, solde et durée de validité consultables sur https://www.leroymerlin.fr/cartes-cadeaux.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Leroy Merlin không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Leroy Merlin thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Leroy Merlin.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Leroy Merlin thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Leroy Merlin thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Leroy Merlin mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Leroy Merlin thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong France thường mua là Amazon.fr, Zalando, Apple, IKEA Galeries Lafayette. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.